اخبار کنفرانس

مدیریت کارگاه آموزشی

در جهت تبادل تجربیات و تخصص برگزار کنندگان کنفرانس ها اقدام به برپایی کارگاه های آموزشی در طول دوره کنفرانس می کنند.

ادامه مطلب

داشبورد مدیریتی

داشبورد ارائه گرافیکی مهم ترین اطلاعات مورد نیاز مدیر کنفرانس می باشد. در این صفحه اطلاعات آمار، ارقام و نمودار ها با دقت و نظم چیده شده اند تا مدیر کنفرانس با یک نگاه وضعیت کلی کنفرانس را نظارت کند.

ادامه مطلب